Tin tức Hướng dẫn thanh toán  
  Trang chủ Giới thiệu Sản phẩm Dịch vụ Liên hệ  
 
 
Dịch vụ
Phần mềm LÝ DỮ LIỆU KHÔNG TẬP TRUNG SMART SOFT

    Hiện nay, ô nhiễm môi trường đang là vấn đề nan giải, cần được quan tâm và tìm biện

    pháp khắc phục. 

    Các dạng ô nhiễm chính là ô nhiễm môi trường đất, ô nhiễm môi trường nước, ô nhiễm môi trường không khí

và các loại ô nhiễm khác.

 

    Để ngăn chặn, khắc phục và xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường Smart Tân Thanh Phương đã phát triển

Phần mềm LÝ DỮ LIỆU KHÔNG TẬP TRUNG SMART SOFT  về Quan trắc Môi Trường.


  Công cụ đo đạc và giám sát các thông 
tin

về môi trường thường xuyên hoặc định kỳ

trong năm nhằm mục tiêu kiểm soát chất

lượng môi trường đảm bảo trong ngưỡng

quy định về môi trường an toàn. Số liệu quan

trắc hỗ trợ công tác cảnh báo, điều tra môi trường

và xử lý các vụ việc môi trường.

 

     Quan trắc môi trường gồm có các nhóm: quan trắc tài nguyên nước, quan trắc không khí, quan trắc đất. Tùy

từng đối tượng quan trắc các số liệu được đo đạc và ghi nhận theo thời gian quy định và các chỉ số nhất định

riêng biệt. Ngoài số liệu đo đạc tại hiện trường và trong phòng thí nghiệm ra thì thông tin vị trí của điểm quan

trắc trên bản đồ là một thông tin rất hữu dụng, trực quan và hỗ trợ đắc lực cho công tác quản lý quan trắc môi

trường.

    Phần mềm QUẢN LÝ DỮ LIỆU KHÔNG TẬP TRUNG SMART SOFT đáp ứng tất cả các nhu cầu của ngành

    Tài Nguyên Môi trường.

Tính năng của giải pháp phần mềm :

         . Quản lý thu thập tự động từ xa các chỉ tiêu quan trắc từ nguồn thải.

         . Báo cáo thống kê số liệu thu thập theo thời gian thực.

         . Lập biểu đồ thống kê theo thời gian thực.

         . Cảnh báo chỉ tiêu quan trắc vượt tiêu chuẩn.

Yêu cầu hệ thống :

          . HĐH: WINDOW

          . SERVER AND CLIENT

Ưu điểm :

         . Thuận tiện trong công tác giám sát nguồn thải.

         . Đảm bảo tính kịp thời trong xử lý sự cố môi trường.

 

 

[ ]

Tin liên quan
Hệ thống quản lý tòa nhà
Dịch vụ của Tân Thanh Phương 911 Thanh Hóa